Oxii là mạng xã hội dành cho nam giới Việt Nam. Oxii cung cấp, chia sẻ những bài viết, câu chuyện về những vấn đề thường ngày mà một người đàn ông bình thường gặp phải để chia sẻ/hỗ trợ họ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình