Advertorial

 • Bài PR nhãn hàng được đăng trong chuyên mục Cafe Webtretho
 • Bài viết được đăng trong chuyên mục nội dung tùy chọn.
 • Hiển thị banner nhãn hàng trong bài viết .
 • Bài viết được phân phối lên Fanpage Webtretho.
 • Điểm tin tại trang chủ của Webtretho.
 • Phân phối lên Fanpage Webtretho.
 • Thiết kế hình ảnh, design html tĩnh động theo style e-magazine theo yêu cầu của khách hàng
 • Bài viết giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, thông báo khuyến mãi, được viết theo hướng tự nhiên.
 • Bài viết được gắn chú ý, và đính lên đầu 1 chuyên mục tùy chọn.
 • Sau khi topic hết hạn, sẽ được đóng thảo luận
 • Đăng status giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, thông báo khuyến mãi trên Fanpage Webtretho