Webtretho Fanpage

Facebook Post

  • Đăng status giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, thông báo khuyến mãi trên Fanpage Webtretho

Giá 15,000,000 vnd

Facebook Video

  • Đăng status giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, thông báo khuyến mãi trên Fanpage Webtretho

  • Status được up trực tiếp video quảng cáo của nhãn hàng (Video quảng cáo phải có bản quyền)

Giá 20,000,000 vnd

Facebook Pin top

  • Pin top 1 post trên Fanpage Webtretho (Giá: 15,000,000 vnd/ngày)

Facebook Story

  • Đăng story trên Fanpage Webtretho (Giá: 10,000,000 vnd/ngày)