Webtretho PR

Bài PR trên Trang Chủ Thịnh Hành

  • Vị trí PR_HP_1 : Café Webtretho (Thịnh Hành vị trí bài thứ 2) Giá 12,500,000 vnd
  • Vị trí PR_HP_2 : Café Webtretho (Thịnh Hành vị trí bài thứ 5) Giá 10,000,000 vnd
  • Vị trí PR_HP_3 : Café Webtretho (Thịnh Hành vị trí bài thứ 8) Giá 8,000,000 vnd

DESKTOP

MOBILE

Bài PR ở bài cùng chuyên mục

  • Vị trí PR_Rec_1 : Café Webtretho (Bài cùng chuyên mục vị trí bài thứ 2) Giá 8,000,000 vnd
  • Vị trí PR_Rec_2 : Café Webtretho (Bài cùng chuyên mục vị trí bài thứ 4) Giá 6,000,000 vnd

DESKTOP

MOBILE

Bài PR Facebook

  • Bài viết đăng trong chuyên mục Cafe Webtretho
  • Bài viết được share trên Facebook Fanpage

Giá 12,500,000vnd/bài

Community

Facebook