Webtretho PR Native Content

  • Bài viết được đăng trong chuyên mục nội dung tùy chọn.

  • Hiển thị banner nhãn hàng trong bài viết .

  • Bài viết được phân phối lên Fanpage Webtretho.

  • Mở thảo luận trong 1 tuần hoặc gia hạn mở thảo luận đến khi đủ cam kết KPI.

Giá 29,000,000 vnd/bài tiêu chuẩn

Giá 40,000,000 vnd/bài Plus