Webtretho PR Native Content

  • Bài viết được đăng trong chuyên mục nội dung tùy chọn.
  • Hiển thị banner nhãn hàng trong bài viết .
  • Bài viết được phân phối lên Fanpage Webtretho.
  • Mở thảo luận trong 1 tuần hoặc gia hạn mở thảo luận đến khi đủ cam kết KPI.

Giá 22,500,000 vnd/bài