Media

 • Carousel Ads tại các vị trí banner Leaderboard, Halfpage trong trang chi tiết của Webtretho

 • Kích thước:

  • PC: 300x600, 600x250

  • Mobile: 300x250

 • Định dạng quảng cáo : jpeg/gif, kích thước không quá 150KB

 • Định dạng quảng cáo : HTML5, kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình

 • Xuất hiện trong bài viết trên 3000 kí tự.

 • Định dạng quảng cáo: html5, html5 kèm video, jpg/gif kèm video hoặc nhúng form thông tin

 • Có thể embed youtube video (thời lượng không giới hạn)

 • Định dạng quảng cáo : jpeg/gif/png, kích thước không quá 150KB

 • Định dạng quảng cáo : HTML5, kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình

 • Định dạng quảng cáo : jpeg/gif, kích thước không quá 150KB

 • Định dạng quảng cáo : HTML5, kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình

 • Định dạng quảng cáo: file mp4, dưới 2.5mb

 • Thời lượng: video 15s hoặc 30s