Media

 • Định dạng quảng cáo : jpeg/gif, kích thước không quá 150KB

 • Định dạng quảng cáo : HTML5, kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình

 • Xuất hiện trong bài viết trên 3000 kí tự.

 • Định dạng quảng cáo: html5, html5 kèm video, jpg/gif kèm video hoặc nhúng form thông tin

 • Có thể embed youtube video (thời lượng không giới hạn)

 • Định dạng quảng cáo : jpeg/gif/png, kích thước không quá 150KB

 • Định dạng quảng cáo : HTML5, kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình

 • Định dạng quảng cáo : jpeg/gif, kích thước không quá 150KB

 • Định dạng quảng cáo : HTML5, kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình

Webtretho Out-stream video

 • Định dạng quảng cáo: file mp4, dưới 2.5mb

 • Thời lượng: video 15s hoặc 30s