Media

 • Carousel Ads tại các vị trí banner Leaderboard, Halfpage trong trang chi tiết của Webtretho

 • Kích thước:

  • PC: 300x600, 600x250

  • Mobile: 300x250

 • Định dạng quảng cáo : JPEG/GIF/PNG/JPG/HTML5/JAVA, kích thước không quá 200KB

 • Phí banner chưa bao gồm TVC, ngoại trừ BG Plus và Masthead.

 • Xuất hiện trong bài viết trên 3000 kí tự.

 • Định dạng quảng cáo: jpeg/ gif/ png/ jpg, kích thước không quá 200KB; HTML5 không quá 350kb

 • Có thể embed youtube video (thời lượng không giới hạn)

 • Kích thước file dưới 200KB cho các định dạng: JPEG, GIF, PNG, JPG, HTML5, Javascript

 • Định dạng quảng cáo : JPEG/GIF/PNG/JPG/HTML5/JAVA, kích thước không quá 200KB

 • Định dạng quảng cáo: file mp4, dưới 2.5mb

 • Thời lượng: video 15s hoặc 30s