Mobile Banner

CATFISH
HEADER
MIDDLE

BANNER MOBILE CPD

  • Giá dưới đây là giá dành cho banner theo tuần, chia sẻ 3. Banner độc quyền nhân với tỉ lệ 2.5.

  • Giá của cột (*) là giá của từng chuyên mục

  • Giá của cột (#) là giá của cặp chuyên mục được chọn trong 4 chuyên mục (Phong Cách Sống, Cưới, Sức khỏe và Kinh Doanh)

  • Phí banner có chèn TVC là bằng giá bán x 1.2. Ngoại trừ banner BG Plus và Masthead giá đã bao gồm phí chèn TVC

BANNER MOBILE CPM