Desktop Banner

Banner CPW

  • Kích thước file dưới 200KB cho các định dạng: JPEG, GIF, PNG, JPG, HTML5, Javascript

HOMEFEED THỊNH HÀNH
HOMEFEED CỘNG ĐỒNG
ARTICLE TRANG CHI TIẾT

Banner Background Plus

  • Top: 970x90px hoặc 1000x250px

  • Left và Right: 600x920px

BANNER PC CPD

  • Giá dưới đây là giá dành cho banner theo tuần chia sẻ 3. Banner độc quyền nhân với tỉ lệ 2.5

  • Giá của cột (*) là giá của từng chuyên mục

  • Giá của cột (#) là giá của cặp chuyên mục được chọn trong 4 chuyên mục (Phong Cách Sống, Cưới, Sức khỏe và Kinh Doanh)

  • Tất cả banner có thể mua lẻ theo ngày, chi phí mỗi ngày bằng 1/4.5 giá theo tuần

  • Kích thước file dưới 200KB cho các định dạng: JPEG, GIF, PNG, JPG, HTML5, Javascript

  • Phí banner có chèn TVC là bằng giá bán x 1.2. Ngoại trừ banner BG Plus và Masthead giá đã bao gồm phí chèn TVC

BANNER PC CPM