Banner CPM

Và Rich Media

DESKTOP

  • Định dạng quảng cáo : JPEG/GIF/PNG/JPG/HTML5/JAVA, kích thước không quá 200KB

  • Phí banner chưa bao gồm TVC, ngoại trừ BG Plus và Masthead.

Masthead

  • Hiển thị trên desktop, hoặc mobile

  • Desktop: Banner size 970x250; Video size 320x200.

  • Mobile: Banner Size 320x320; Video size 320x200. (quảng cáo chèn clip).

Banner size 414x207 (Banner không chèn clip)

  • Autoplay preview: 15s-20s, có thể embed youtube video (thời lượng không giới hạn)

  • Định dạng quảng cáo: file mp4

Giá: 26,000/CPM

Banner CPM

  • Tận dụng các vị trí trống trên Webtretho. Chỉ hiển thị 1 banner/campaign trên mỗi lượt truy cập để tối ưu hoá chi phí quảng cáo

  • Cho phép hướng đối tượng theo tỉnh thành

  • Kích thước file dưới 90KB cho các định dạng: JPEG, GIF, FLASH, Javascript (chỉ cho CPM)

Giá: 14,000/CPM

DEMO BANNER CPM

Halfpage 300x600

Medium Rectangle 300x250

BANNER PC CPM RATECARD

MOBILE

Masthead

Giá: 26,000/CPM

Mobile Header

Giá: 22,500/CPM

Mobile Middle

Giá: 17,500/CPM

Mobile Catfish

Giá: 19,500/CPM

BANNER MOBILE CPM RATECARD