Banner CPM

Và Rich Media

DESKTOP

 • Định dạng quảng cáo : jpeg/gif/png, kích thước không quá 150KB
 • Định dạng quảng cáo : HTML5, kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình

Balloon Ads (260x230)

 • Pop-up góc phải trên mỗi lượt hiển thị trang, mang lại hiệu quả tương tác và nhận diện thương hiệu tốt nhất
 • Cho phép hướng đối tượng theo tỉnh thành
 • Định dạng quảng cáo : Jpeg/Gif kích thước không quá 150KB; HTML5 kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình
 • Pop-up banner ở góc phải. Không hiển thị video

Giá: 16,000/CPM

Balloon Ads PO2 (500x300)

 • Pop-up góc phải trên mỗi lượt hiển thị trang, mang lại hiệu quả tương tác và nhận diện thương hiệu tốt nhất
 • Cho phép hướng đối tượng theo tỉnh thành
 • Định dạng quảng cáo : Jpeg/Gif kích thước không quá 150KB; HTML5 kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình
 • Pop-up banner ở góc phải. Không hiển thị video

Giá: 24,000/CPM

Balloon Ads iTVC (370x246)

 • Pop-up góc phải trên mỗi lượt hiển thị trang, mang lại hiệu quả tương tác và nhận diện thương hiệu tốt nhất
 • Cho phép hướng đối tượng theo tỉnh thành
 • Định dạng quảng cáo : Jpeg/Gif kích thước không quá 150KB; HTML5 kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình
 • Hiển thị video 15s hoặc 30s, định dạng mp4.

Giá: 26,000/CPM

Masthead

 • Hiển thị trên desktop, hoặc mobile
  • Desktop: Banner size 970x250; Video size 350x210.
  • Mobile: Banner Size 320x320; Video size 320x200. Auto collapse khi kéo màn hình qua khỏi banner.
 • Autoplay chỉ áp dụng trên desktop, có thể embed youtube video (thời lượng không giới hạn)
 • Định dạng quảng cáo: file mp4

Giá: 26,000/CPM

Banner CPM

 • Tận dụng các vị trí trống trên Webtretho. (728 x 90, 970 x 90, 300 x 250, 300 x 600 )
 • Chỉ hiển thị 1 banner/ campaign trên mỗi trang truy cập để tối ưu hóa chi phí quảng cáo.
 • Cho phép hướng đối tượng theo tỉnh thành.
 • Định dạng quảng cáo : Jpeg/Gif kích thước không quá 150KB; HTML5 kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình

Giá: 14,000/CPM

DEMO BANNER CPM

Halfpage 300x600

Medium Rectangle 300x250

BANNER PC CPM RATECARD

MOBILE

Masthead

 • Hiển thị trên mobile
 • Banner Size 320x320; Video size 320x200.
 • Auto collapse khi kéo màn hình qua khỏi banner, bấm vào banner để expand lại
 • Autoplay preview: 15s-20s, có thể embed youtube video (thời lượng không giới hạn)
 • Định dạng quảng cáo: file mp4

Giá: 26,000/CPM

Header

 • Hiển thị trên mobile
 • Banner Size 300x250
 • Định dạng quảng cáo : jpeg/gif/png, kích thước không quá 150KB
 • Định dạng quảng cáo : HTML5, kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình

Giá: 22,500/CPM

Middle

 • Hiển thị trên mobile
 • Banner Size 300x250
 • Hiển thị sau comment thứ 1 của bài viết

Giá: 17,500/CPM

Catfish

 • Hiển thị trên mobile
 • Banner Size 320x50
 • Xuất hiện dạng pop-ip dưới cùng screen

Giá: 19,500/CPM

BANNER MOBILE CPM RATECARD