MIS Interscroller

Interscroller (MIS 320x480) (CPM)

  • Xuất hiện trong bài viết trên 3000 kí tự.

  • Định dạng quảng cáo: jpeg/ gif/ png/ jpg, kích thước không quá 200KB; HTML5 không quá 350kb

  • Có thể embed youtube video (thời lượng không giới hạn)

Giá: 40,000/CPM (x1.25 nếu chèn video hosted bởi WTT)

DEMO

MIS HTML
MIS INTERACTIVE
MIS VIDEO