MIS Interscroller

Interscroller (MIS 320x480) (CPM)

  • Xuất hiện trong bài viết trên 3000 kí tự.
  • Định dạng quảng cáo: html5, html5 kèm video, jpg/gif kèm video hoặc nhúng form thông tin
  • Có thể embed youtube video (thời lượng không giới hạn)

Giá: 40,000/CPM (x1.25 nếu chèn video hosted bởi WTT)

DEMO

MIS HTML
MIS INTERACTIVE
MIS VIDEO