Webtretho Community

WEBTRETHO OFFICIAL ACCOUNT

  • Hiển thị 1 tuần tại Webtretho Chọn và vị trí thứ 1st trong 1 ngày đầu tiên

  • Hiển thị 1 tuần tại cộng đồng mới nổi tại vị trí 2nd (chia sẻ 3 cộng đồng)

  • Nhãn hàng có thể tự quản lý OA theo quy định đặt ra

Giá 20,000,000 vnd

WTT OA Chi tiết
WTT OA Chọn (PC View)
WTT OA Chọn (Mobile View)
Webtretho OA.pptx